Tips, Trick, Mengatasi Masalah Komputer, Membina Website & Programming

Sistem eAsset v2.0

Project Name : e-Asset v2.0

- Rekod Maklumat Aset
- Rekod Baikpulih Aset
- Rekod Status Pembaikkan Aset
- Rekod Status Pelupusan Aset
- Analisis Bilangan Aset Semasa
- Pengurusan Maklumat Mudah dan Padat

0 comments:

Blogger templates